Informasjonen på denne siden er beregnet på helsepersonell. Pasienter bør rådspørre legen sin om sine spesifikke helseproblemer, behandlinger og spørsmål relatert til informasjonen som blir gitt på dette nettstedet, inkludert risikoer og fordeler med visse produkter og tjenester som eventuelt blir drøftet på dette nettstedet.